Czy można rozwiązać umowę na okres próbny?

Tak.

Umowa na okres próbny co do zasady rozwiązuje się z upływem czasu, na który była zawarta. Wcześniej może być jednak rozwiązana:

  • za wypowiedzeniem – zgodnie z terminami określonymi w kodeksie pracy;
    • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
    • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
    • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.
  • za porozumieniem stron.

 

Podstawa prawna: art. 30 § 1 i 2 oraz art. 34 Kodeksu pracy